banner lamifarm

CÁC SẢN PHẨM BÁN CHẠY NÊN MUA

-13%
170.000 
149.000 
-23%
140.000 170.000 
-20%
200.000 
-15%
250.000 
160.000 
160.000 
-21%
260.000 320.000 
-8%
180.000 
104.000 1.020.000 
102.000 970.000 
-18%
160.000 
-24%
-24%
-24%
-24%
34.000 
-24%
34.000 
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
banner home

HẠT SEN SẤY

hat say home lami
104.000 1.020.000 
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%

CỦ SEN SẤY

cu say home lami
102.000 970.000 
-24%
34.000 
-24%
-24%
34.000 
-24%
-24%

SẢN PHẨM KHÁC

chuoi home lami
98.000 
-18%
98.000 
Hết hàng
Hết hàng
-18%
160.000 
-18%
70.000 
Hết hàng
190.000